T1

 

    mercejaume cursos

Et vols iniciar en el Lindy Hop.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous  de 21.30h a 22.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 19 de març

[*]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

T2

    profes GerardiLaura

 

Has fet un trimestre de Lindy o un curs intensiu equivalent. Vols consolidar els passos bàsics i aprendre’n de nous.

Lloc: Q Sport
Horari : divendres de 21.30h a 22.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 70€/persona 
Nre. sessions: 10
Calendari: del 17 de gener al 27 de març (el 20 de març no hi haurà classe)

 [*] 5€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior
[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

T5

 CURS COMPLET

     mercejaume cursos

Has fet quatre trimestres de classe i vols adquirir nous recursos i ser més eficient en la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari: dimecres  de 20.30h a 21.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 15 de gener al 18 de març

(*) 5€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior
(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

INTERMEDI 1

 

    mercejaume cursos

Has fet sis trimestres de classe. Vols ampliar i consolidar el repertori de passos, millorar la tècnica i la connexió, i començar a incorporar variacions al teu ball.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous  de 20.30h a 21.30h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 19 de març

 [*] 5€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior
[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

INTERMEDI  avançat 3

 

    profes GerardiLaura

 

Has fet vuit trimestres o més de classes; vols continuar aprofundint en els objectius del nivell intermedi i millorar en musicalitat.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres 20.30h a 21.30h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: 
del 17 de gener al 27 de març (el 20 de març no hi haurà classe)

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).

(*) 5€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior
(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

AVANÇAT 1

    Quim Anna taller2

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.00h a 21.00h  
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 15 de gener al 18 de març

(*)  5€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior
(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

 

AVANÇAT 2

 

    Quim Anna taller2

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

 

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 21.00h a 22.00h  
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 15 gener al 18 de març

(*)  5€ de descompte si has fet classes a TH el trimestre anterior
(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.