MILLORA EL TEU LINDY HOP

    mercejaume cursos

Has fet un mínim de quatre trimestres, ja domines els passos bàsics, tant de triples com de kicks, i vas a balls socials habitualment. Vols polir i ampliar els passos que coneixes i millorar la connexió, la coordinació i la musicalitat.

Farem dos grups que seguiran el mateix programa i s’ompliran amb les inscripcions per ordre d’arribada (aforament limitat). La resta d’inscrits quedaran en llista d’espera i tindran preferència per al curs següent, també en l’ordre que hagin arribat.

S’anirà donant continuïtat a la formació amb cursos de 6 classes en què es treballaran continguts generals o bé específics, segons la disponibilitat de professors i les seves especialitats.

 

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20 a 21 i de 21 a 22 hores (dos grups)
Professors: Mercè Garric i Jaume Rosset
Preu: 55 €/persona
Nre. sessions: 6
Calendari: del 26 de gener al 2 de març (primer grup)
del 9 de març al 20 d'abril (segon grup) (el 13 d'abril no haurà classe)

 

(*) Durant la sessió, qui vulgui podrà canviar de parella, sens perjudici de complir la normativa que sigui vigent a cada moment en matèria de Covid-19.
(**) En cas d’abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l’import de la inscripció.
Normativa prevenció Covid19 a la Jazz Cava:
- Aforament limitat
- Cal presentar el certificat de vacunació a l’entrada del local
- S’ha de ballar amb la mascareta posada
- És necessari aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans abans d’un canvi de parella
- No es pot consumir res fora de la barra