T1

 

    mercejaume cursos

Per raó de l’excepcionalitat per l’estat d’alarma sanitària declarada al març passat, aquest curs d’iniciació s’adreça tant als que ja van fer el T1 al gener com també als que vulguin començar de nou.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous  de 20.45h a 21.45h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 75€/persona
Nre. sessions: 10
Calendari: del 8 d'octubre al 10 de desembre 

 

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

T3

    LauraGerad2020

 

Has fet dos trimestres de Lindy i vols acabar de consolidar els passos bàsics i continuar ampliant el repertori, i també millorar la connexió.

Lloc: Q Sport
Horari : ..........................................
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 75€/persona 
Nre. sessions: 10
Calendari: del 9 d’octubre a l’11 de desembre

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

T6

 

     mercejaume cursos

Has fet cinc trimestres de classe. Vols fer un pas important en el teu ball i aconseguir una connexió eficient i més musicalitat.

Lloc: Q Sport
Horari: dimecres  de 20.45h a 21.45h
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 75€/persona 
Nre. sessions: 10
Calendari: del del 7 d’octubre al 9 de desembre

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

INTERMEDI 2

 

    mercejaume cursos

Has fet set trimestres o més de classes. Vols aprofundir en els objectius del nivell intermedi i millorar la musicalitat.

Lloc: Q Sport
Horari: ......................................
Professors: Jaume Rosset i Mercè Garric
Preu: 75€/persona
Nre. sessions: 10
Calendari: del 8 d’octubre al 10 de desembre

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

 [**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

INTERMEDI  avançat 3

 

    LauraGerad2020

 

Has fet vuit trimestres o més de classes; vols continuar aprofundint en els objectius del nivell intermedi i millorar en musicalitat.

Lloc: Q Sport
Horari: divendres 20.45h a 21.45h
Professors: Gerard Casamiquela i Laura Casado
Preu: 75€/persona 
Nre. sessions: 10
Calendari: 
del 9 d’octubre a l’11 de desembre

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

Nota: La durada dels intermedis es pot allargar, ja que està subjecta al grau d'assoliment dels objectius proposats pels professors (repertori de passos i variacions, connexió eficient, certa musicalitat...).

(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

AVANÇAT 1

    Quim Anna taller2

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques aprendre noves connexions i maneres de modificar passos coneguts per adaptar-los a cada moment. Es treballarà la suavitat en la connexió i el bouncing i la capacitat de variar el footwork segons el moment.

Lloc: Jazz Cava
Horari: .......................................
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 75€/persona
Nre. sessions: 10
Calendari: del 7 d’octubre al 9 de desembre

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

 

AVANÇAT 2

-- COMPLET --

    Quim Anna taller2

Ja fa molt temps que balles. Vas regularment a ballar i has assistit a alguns stages o festivals. Et sents còmode tant amb passos bàsics com avançats, ballant amb qualsevol tempo, i interpretes la música mentre balles. Busques filar prim a l'hora de connectar i aprendre algunes estructures més llargues i complicades. Es treballarà el ball com a diàleg, rítmiques més complexes amb canvis de ritme i estructures i passos més complicats.

 

Lloc: Jazz Cava
Horari: dimecres de 20.30 h a 22.00h  
Professors: Quim Chico i Anna Portell
Preu: 100/persona
Nre. sessions: 10
Calendari: del 7 d’octubre al 9 de desembre

Mesures prevenció COVID19:
sense canvis de parella i amb aforament limitat per garantir la distància entre els alumnes (inscripcions per ordre d'arribada).

(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.