collegiate SHAG t5

 pol sara2019

Has fet quatre trimestres de classe. Vols consolidar els passos bàsics, adquirir nous recursos, aprendre variacions i ser més eficient en la connexió.

Lloc: Societat Coral Els Amics
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Pol Prats i  Sara Planas
Preu: 70€/persona [*] 
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 19 de març

[*]10 € de descompte si has fet classes  a TH el trimestre anterior
[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

 

COLLEGIATE SHAG t9

 

pol sara2019

Has fet nou trimestres de classe. Vols continuar aprofundint en les bases d'aquest estil i aprendre nous passos, variacions noves, trucs musicals i combos divertits per poder disfrutar d'aquest ball tan enèrgic i divertit.

Lloc: Societat Coral Els Amics
Horari: dijous de 21.30h a 22.30h
Professors: Pol Prats i Sara Planas
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 19 de març

[*]10 € de descompte si has fet classes  a TH el trimestre anterior
[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.