Collegiate Shag Intermedi

[CURS ANUl.LAT] 

Pol Daniela

Ja domines els passos bàsics i pots ballar amb comoditat en tempos mitjans. Vols aprendre nous passos i combinacions, i busques millorar la tècnica i la connexió i començar a interpretar la música i expressar-la en el teu ball.

Lloc: Q Sport
Horari: dijous de 21.30h a 22.30h
Professors: Pol Prats i Daniela Zabaleta
Preu: 70€/persona
Nre. sessions: 10
Calendari:  del 30 de setembre al 2 de desembre

(*) Durant la sessió, qui vulgui podrà canviar de parella, sens perjudici de complir la normativa que sigui vigent a cada moment en matèria de Covid-19.
(**) En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.