collegiate SHAG t6

 pol sara2019

Has fet quatre trimestres de classe. Vols consolidar els passos bàsics, adquirir nous recursos, aprendre variacions i ser més eficient en la connexió.

Lloc: Societat Coral Els Amics
Horari: dijous de 20.30h a 21.30h
Professors: Pol Prats i  Sara Planas
Preu: 70€/persona [*] 
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 19 de març

[*]  5€ de descompte si has fet classes  a TH el trimestre anterior
[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.

 

COLLEGIATE SHAG intermedi 1

 

pol sara2019

Has fet nou trimestres de classe. Vols continuar aprofundint en les bases d'aquest estil i aprendre nous passos, variacions noves, trucs musicals i combos divertits per poder disfrutar d'aquest ball tan enèrgic i divertit.

Lloc: Societat Coral Els Amics
Horari: dijous de 21.30h a 22.30h
Professors: Pol Prats i Sara Planas
Preu: 70€/persona [*]
Nre. sessions: 10
Calendari: del 16 de gener al 19 de març

[*]  5 de descompte si has fet classes  a TH el trimestre anterior
[**]En cas d'abandonament del curs pel motiu que sigui, no es podrà retornar l'import de la inscripció.